El CERMI solicita a la Defensora del Pueblo que recurra al TC el nuevo régimen de personal de la Policía Nacional por ser discriminatorio

21/09/2015 FONT: SERVIMEDIA2015_dp_re_rec-incon

En concreto, el CERMI considera que ha de analizarse el encaje constitucional de los siguientes artículo: art. 5.2 c), art. 6; art. 46.2; art. 68.1 y art. 73.1 de la Ley Orgánica 9/2015. Según su criterio, el nuevo texto legal incurre en una confusión, por equiparar, incapacidad permanente y jubilación, cuando la primera responde al análisis de capacidad en relación a un puesto de trabajo, y por lo tanto no puede ser causa de jubilación.
Sigue leyendo “El CERMI solicita a la Defensora del Pueblo que recurra al TC el nuevo régimen de personal de la Policía Nacional por ser discriminatorio”

Anuncios

Reunió amb el Comissionat de la Guàrdia Urbana, sr. Amadeu Recasens.

El passat dimecres dia 23 de setembre AILPOLD van ser atesa pel Comissionat de l’Ajuntament de Barcelona, el sr. Amadeu Recasens. I a qui se’l va lliurar en mà l’últim informe del CERMI, organisme que va elaborar l’informe que anualment fa com a mecanisme independent de seguiment a Espanya de l’aplicació de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, i que s’eleva al Comitè de Drets de les Persones amb Discapacitat, amb seu en Ginebra, Suïssa, el qual fiscalitza l’actuació dels Estats i la seva aplicació del tractat internacional.  En aquest informe es recollia que l’Ajuntament de Barcelona i Figueres discriminen per raó de discapacitat i que la jurisdicció ordinària contenciosa-administrativa i, en concret el el TSJ de Catalunya no aplica un principi tan conegut com la jerarquia normativa en aplicació del tractats internacionals ratificats per l’estat.

Després d’una reunió llarga i on tot moment van percebre la sensació de ser escoltats es va acordar que s’estudiaríem la nostra situació i que en les properes setmanes sens tornaria a convocar.

En Manuel Abad, membre de l’Associació va aprofitar tambè conjuntament amb el President de l’Associació per entregar-li document que es registraria sol·licitant petició de forma conjunta amb tots les seccions sindicals policials amb representació a la Mesa de Negociació de la GUB ( CC.OO, SAPOL, UGT ) per constituir la Comissió Tècnica de valoració que es va aprovar el passat 20 de novembre de 2015.

Esperem que sigui tant aviat com sigui possible. Mentrestant continuarem denfesant per allò què creiem és una causa justa i legítima.

AILPOLD és entrevistada per l’Albert Lesán al programa “La Ciutat” d’Onda Cero .

foto la ciutat

Ahir vam tenir l’oportunitat que escoltessin les nostres demandes gràcies al programa “La Ciutat” d’Onda Cero on l’Albert Lesan ha preguntat envers la nostra situació com a col·lectiu afectat per la discriminació que fa l’Administració Pública.

Aprofitant l’últim informe que emet el CERMI i que s’envia a l’ONU i on s’acredita la discriminació per raó de discapacitat als agents de la Policia Local, posant com exemples, els casos dels companys de Barcelona i Figueres.

El nostre President, en Vicenç Flores, ha explicat com els diferents ajuntaments i tribunals com el TSJ de Catalunya no apliquen la Convenció de l’ONU respecte els drets de les persones amb discapacitat.Al mateix informe es parla d’il·legalitat normativa.

Esperem que d’una vegada per totes s’aturi aquesta vulneració reiterada i pensin què l’única cosa que s’ha de fer és aplicar la llei.

Si voleu escoltar l’entrevista cliqueu a la fotografia o cliqueu el reproductor.

Publicat “Informe Derechos Humanos y Discapacidad 2014”. Els ajuntaments de Figueres i Barcelona discriminen a la Policia Local per raó de discapacitat.

portada

S’acaba de publicar l’informe que cada d’any el CERMI elabora per exposar la situació de les persones amb discapacitat.

Aquest organisme elabora informe anualment com a mecanisme independent de seguiment a Espanya de l’aplicació de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, i que s’eleva al Comitè de Drets de les Persones amb Discapacitat, amb seu en Ginebra, Suïssa, que fiscalitza l’actuació dels Estats parteix del tractat internacional.

En aquest informe s’ha recollit que l’Ajuntament de Barcelona i Figueres discriminen per raó de discapacitat i que la jurisdicció ordinària contenciosa-administrativa i, en concret el el TSJ de Catalunya no aplica un principi tan conegut com la jerarquia normativa tal i com es recull:

Vulneración: La policía local catalana a la que le sobreviene una discapacidad, que implica el reconocimiento de una incapacidad laboral, se les niega el acceso a la denominada segunda actividad.

“En relación a los desarrollos reglamentarios municipales que excluyen el pase a segunda actividad a las y los policías locales en situación de incapacidad permanente reconocida, puede citarse el Ayuntamiento de Barcelona. Esta ilegalidad normativa por vulnerar el principio de jerarquía normativa, por ser más restrictivo el desarrollo reglamentario que lo establecido por la ley, fue reconocida por la Sentencia 200/2012 del Juzgado contencioso-administrativo nº 13 de Barcelona de conformidad a lo establecido en el art. 62.2 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo ComúnSin embargo, en segunda instancia se desestimó la petición de pasar a segunda actividad sin que se hubiera pronunciamiento sobre la nulidad de dicho reglamento por vulneración del principio de jerarquía.

Sigue leyendo “Publicat “Informe Derechos Humanos y Discapacidad 2014”. Els ajuntaments de Figueres i Barcelona discriminen a la Policia Local per raó de discapacitat.”

Presentació a la mesa del Parlament de la proposició de llei de regulació de la segona activitat

llei segona activitat

Tots el partits amb representació al Parlament de Catalunya presenten a la mesa del Parlament la proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als cossos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les Policies Locals. Sigue leyendo “Presentació a la mesa del Parlament de la proposició de llei de regulació de la segona activitat”

Proposta de resolució sobre el tracte als membres del Cos de Mossos d’Esquadra amb discapacitat derivat de la regulació de la situació administrativa de segona activitat

proposició resolució psc

El Grup Parlamentari Socialista va presentar a la mesa del Parlament de Catalunya una proposta de resolució que, ja acabat el període de presentació d’esmenes, serà substanciada davant la Comissió d’Interior. Sigue leyendo “Proposta de resolució sobre el tracte als membres del Cos de Mossos d’Esquadra amb discapacitat derivat de la regulació de la situació administrativa de segona activitat”

Proposta de Llei 2a Activitat Forces i Cosssos de Seguretat a Catalunya

ciutadanspsc

ppcicv

ciucup

ercllei-segona-act

Arran de la predisposició de tots el grups parlamentaris a la Comissió d’Interior el 28 de maig per legislar i solucionar la situació de discriminació de persones amb discapacitat en els nostres cossos, se’ns va demanar una proposta. El text d’aquesta proposta, consistent en una proposició de Llei de segona activitat, per Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat i Policies Locals, ha estat presentat i entregat a tots els grups parlamentaris durant els dies 17 i 18 de juny, tots ha donat recolzament i alguns han manifestat la intenció de fer entrar el text al registre del Parlament, com a proposició de llei amb lectura única.

És per això, que el nostre company de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat, en Jordi M0rera ha assistit en representació del nostre col·lectiu conjuntament amb els representants del Co       s de Mossos d’Esquadra i Bombers.

Entenem que si aquesta solució es retarda en el temps ni que siguin uns 8 mesos, en aquest període s’estarà vulnerant la Convenció de l’ONU dels drets de les persones amb discapacitat i ens obligarà a presentar les corresponents demandes o denúncies, molt a pesar nostre, si no ho atura el Parlament.

Creiem que no podem perdre més temps i necessitem alguna cosa urgent, ja que la Direcció General de la Policia en el cas dels mossos esta actuant amb molta contundència i menyspreu als drets humans.

Estem davant d’una situació gravíssima que és contrària, incompatible i infringeix la legalitat internacional, europea i estatal en matèria de igualtat d’oportunitats i de tracte de les persones amb discapacitat, que no es pot mantenir en el temps i que és urgentíssima la intervenció del Parlament de Catalunya i del legislador per redreçar-la. Cada dia que passa és un dia més de discriminació.

Volem agrair l’atenció mostrada pels grups parlamentaris envers les nostres associacions, així com la sensibilitat davant la situació de discriminació de persones amb discapacitat en els nostres cossos.

Compareixença a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, per informar sobre la situació de les persones amb discapacitat del Cos de Mossos d’Esquadra

El 28 de maig va comparèixer el president d’AILMED, Àngel Gómez-Quintero, a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, per informar sobre la situació de les persones amb discapacitat del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació als drets humans. Amb ell van comparèixer també Evaristo Camacho, com a afectat i membre de l’associació, i el Sr. Luis Cayo Pérez Bueno, President del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), organisme oficial a Espanya de seguiment per promoure, protegir i supervisar la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

El president d’AILMED va denunciar a la Comissió d’Interior la situació de discriminació de discapacitat que es viu al Cos de Mossos d’Esquadra i va proposar un full de ruta per trobar la solució. El membre de l’associació Evaristo Camacho va oferir un testimoni de primera mà com a persona discapacitada afectada.

Per la seva part, el president del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha manifestat davant la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, que el CERMI ha portat a l’ONU la situació dels mossos d’esquadra amb discapacitat sobrevinguda. El Comitè Español de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha inclòs en el seu Informe de 2014 sobre drets humans i discapacitat la situació de discriminació dels mossos d’esquadra, dels policies locals i dels bombers catalans amb discapacitat sobrevinguda una vegada comprovat que la legislació i la pràctica governativa en aquest territori vulnera els seus drets humans.

Aquest informe, que el CERMI elabora com a mecanisme independent de seguiment a Espanya de l’aplicació de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, s’eleva al Comitè de Drets de les Persones amb Discapacitat, amb seu en Ginebra, Suïssa, que fiscalitza l’actuació dels Estats parteix del tractat internacional.

El responsable del CERMI ha dictaminat que la regulació catalana en relació amb empleats públics de seguretat i protecció que adquireixen una discapacitat en l’acompliment o en ocasió de la seva funció és contrària a la legalitat internacional en matèria de drets de les persones amb discapacitat i ha instat al Parlament a modificar-la amb urgència.

Després d’escoltar les intervencions dels grups parlamentaris de la Càmera, favorables a emprendre una reforma normativa que doni solució als greus problemes denunciats, el president del CERMI ha agraït la receptivitat del Parlament i ha demanat que s’aconsegueixi mitjançant diàleg amb les associacions representatives d’aquests empleats públics.

Audiència amb la Presidenta del Parlament de Catalunya, M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

28052015Foto_Audiencia

El 28 de maig abans de la compareixença del president d’AILMED, Àngel Gómez-Quintero, a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, per informar sobre la situació de les persones amb discapacitat del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació als drets humans, vam ser rebuts en audiència per la Presidenta del Parlament de Catalunya, M. H. Sra. Núria de Gispert i Català. Anàvem acompanyats de Luis Cayo Pérez Bueno, president del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Antonio Guillén i Enric Botí, president i secretari general, respectivament, del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI). També de l’Associació de Bombers de la Generalitat.

Agraïm profundament a la Presidenta el gest de rebre’ns en audiència i la seva sintonia i receptivitat envers els nostres col·lectius en la llarga conversa que vam mantenir.

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

Subir ↑